Брошура Проект „ Менталното здравје на младите“ поддржан и ко-финансиран од Град Скопје

Брошура со резултати од истражувањето и препораки, како дел од активностите на Проектот „ Менталното здравје на младите “ поддржан и ко-финансиран од Град Скопје