Во СОУ Наум Наумовски Борче -Крушево реализирана е еднодневна обука на тема: Препознавање на ученици со психосоцијални проблеми Предавач: доц. д-р Емилија Бошковска, гешталт терапевт

Мозаик Меик Скопје на ден 18.10.2019 год. во СОУ Наум Наумовски Борче- Крушево, реализираше еднодневна обука на тема: Препознавање на ученици со психосоцијални проблеми. Целта на обуката е подготовка и оспособување на наставниците,стручната служба и директорите за препознавање на ученици со психосоцијални проблеми и третирање на проблемот . Предавач: доц. д-р Емилија Бошковска, гешталт терапевт