ОБУКА Стрес и справување со професионален стрес

                                                                                               Здружение МОЗАИК-МЕИК СКОПЈЕ

           УЛ  .Белчишка бр.8 А  Скопје

                         www.mosaic.mk

                    mail :  info@mosaic.mk

                                                  022043043                              071227180  

Почитувани, 

МОЗАИК МЕИК– СКОПЈЕ   Ве поканува да земете учество  на дводневна  обука на тема:

СТРЕС И СПРАВУВАЊЕ СО ПРОФЕСИОНАЛНИОТ СТРЕС

Обуката ќе се организира  од 27.05-29.05.2022 година  во Хотел „Манастир“ –  Берово.

Обуката  е наменета за сите организации од јавен и приватен сектор, директори,  правна служба, човечки ресурси, одговорни лица, раководители, наставници, стручни соработници  и сите засегнати лица.

Стресот е  веројатно најчестиот проблем на живеењето во денешницата и станува карактеристика  на модерното живеење. Во современото живеење и работење сведоци сме на парадоксална ситуација, физичките услови за работа се значајно подобрени, но психичките услови се влошуваат и работата станува се постресна. Стресот добива димензија на модерна епидемија. Квалитетот на работниот живот има значајни реперкусии по квалитетот на емоционалниот живот и по социјално емоционалниот баланс кои некои индивидуи успеваат да го одржат, а некои не. Страв и стрес предизвикан од пандемијата со  Ковид 19 како и постковид последици.

Со оглед на времето кое луѓето го поминуваат на работа, битно е развивање на свесност за импликациите и последиците кои таа ги има врз нивните животи. Способноста за адаптација станува се поважна за опстанок и развој на секоја организација, а начинот на кој  организациите ќе се справуваат со стресот во иднина ќе стане еден од главните стратегиски фактори во глобалното натпреварување.

Предавач:   доц.д-р Емилија Бошковска, професор на Факулетот по психологија при МИТ Универзитет, гешталт терапевт со повеќе од 15 години работно искуство.

Заради квалитетот на обуката бројот на учесници е ограничен. Од наведената причина Ве молиме  Вашето  учество да го потврдите со податоци кои се наведени во пријавата која е во прилог  најдоцна до 25.05.2022 год. на mail   info@mosaic.mk