Проект ССО и родова еднаквост “СОС-ДА” Поддржан од Град Скопје

Мозаик Меик Скопје

Проект ССО и родова еднаквост “СОС-ДА ” поддржан од Град Скопје , сектор за средно образование. Проектот се реализираше во три средни училишта на Град Скопје СУГС “Владо Тасевски” , СУГС “Орце Николов” и СУГС ” Георги Димитров”. Беа реализирани седум работилници онлајн преку апликацијата ZOOM.